POZDRAVLJENI NA SPLETNI STRANI PROSVETNEGA DRUŠTVA

"JUSTIN KOGOJ" DOLENJA TREBUŠA

Korenine ljubiteljske kulture v Dolenji Trebuši segajo v leto 1912, ko je bilo ustanovljeno bralno društvo Vodnica. Na začetku so bile dejavnosti društva čitalništvo, uprizarjanje gledaliških iger, petje ter organiziranje kulutrno družabnih srečanj. Prisotno je bilo tudi godčevstvo. Po drugi svetovni vojni se je kulturno društvo preimenovalo v Prosvetno društvo "Justin Kogoj". 

 

Trenutno so v društvu aktivne štiri sekcije, in sicer:

ikone FS

ikone MePZ

ikone MPZ

ikone ZPZ