V sliki in besedi

Trebuški pevci in skupina Pomladni dan zapeli na Idrskem pri Kobaridu

Trebuški pevci in skupina Pomladni dan 14. avgusta zapeli na Idrskem pri Kobaridu

Petek pred krajevnim praznikom – svetim Rokom je bil na Idrskem pri Kobaridu, v »živi« vasi pod Matajurjem in Krnom, rezerviran za slovensko ljudsko in umetno pesem, za lepo domačo narečno besedo, za praznovanje.

Naši pevci in pevke so se z veseljem udeležili srečanja, saj jih tja vabijo že kar nekaj let zapovrstjo, da se z domačini in pesmijo skupaj poveselijo.

Letos so tam nastopili vsi trije naši zbori, moški, ženski in mešani. Predsednik društva Tine Černilogar je na začetku prisotne lepo pozdravil, jim voščil ob prazniku in jih seznanil, da je doma v Dolenji Trebuši vseeno ostala straža in da na obisku ni vsa vas.

Pesmi trebuških pevcev pod vodstvom Mateja Kavčiča in Slavice Zanin, ki pojejo o domačih krajih, so bile zelo lepo sprejete, predvsem skladba Pojdem v Benečijo, v kateri se je še posebej izkazal solist Milan Rutar.

Na koncertu je sodelovala tudi skupina Pomladni dan, ki je zaigrala in zapela na star način, brez ozvočenja. Z zanimivimi skeči v narečju pa so se izkazali mladi domačini.

Po nastopu so se z dobro hrano izkazale gospodinje. Tudi kakšen kozarček za dobro voljo ni manjkal.

Večer je bil deževen, a je organizator Krajevna skupnost Idrsko postavil šotor in tako nastopajoče in poslušalce obranil pred dežjem, prijazni domačini pa so pevce in godce nagrajevali z lepimi aplavzi.

Lepo je bilo. Kljub temu, da so vsi upoštevali varnostne predpise in odganjali zloglasni Covid 19 z uporabo mask, zračenjem šotora in medsebojno razdaljo.

Naslednje leto se vidimo spet.

Lep praznik želimo, dragi prebivalci »žive« vasi pod Krnom in Matajurjem!

 10669 1597819240 idrsko1

(Zapis v besedi je prispeval Milan Jež, vir fotografije, ki prikazuje pevska zbora našega društva s skupino Pomladni dan pa je spletna stran https://www.mojaobcina.si/kobarid/novice/obvestila/dogodki/praznovanje-v-vasi-idrsko.html .)

Trebuški folklorniki zaplesali pri fontani

Trebuški folklorniki zaplesali pri fontani

Folklorni večer, ki je potekal v četrtek, 16. julija 2020 v okviru Tminskega poletja v starem mestnem jedru pri fontani je z Buškimi čečami in Rezjanabmi sasiedi sooblikovala tudi Folklorna skupina »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša s spletom Tiunšk Frenčk in plesnimi igrami Špegutanc, Grapc, Štajeriš z robci, Pouštertanc in Ples s klobuki.
Trebuški folklorniki so imeli pripravljen še en splet, a so se zaradi kapljic dežja in temnih oblakov nad Tolminom odločili za Košnjo ob lepšem vremenu.

                                                                                                                             tekst: Valentina Žbogar
                                                                                                                             foto: Silva Seljak

Tine pozdravi publiko in predstavi skupino

Naša muzikanta Katja in Stanko

Cvajšrit

Šoštarska

Posvet muzikantov

Špegutanc - jo bo izbral.....

Muzikanta veselo vlečeta meh

Štajeriš z robci

Pouštrtanc, le katerega bo izbrala....

Letni zbor članov Prosvetnega društva »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša

Letni zbor članov Prosvetnega društva »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša

20. junija 2020, smo se člani Prosvetnega društva "Justin Kogoj" Dolenja Trebuša zbrali na svojem letnem zboru.

Letos z zamudo zaradi znanih okoliščin, razsajala je epidemija.

Predsednik društva Valentin Černilogar je uvodoma podal poročilo o delu v letu 2019 in se v svojem nagovoru zahvalil vsem dejavnim članom društva, še posebej vodjem sekcij (Stanko Mrak, Milena Taljat, Dominik Rijavec) in mentorjem sekcij (Matej Kavčič, Slavica Zanin, Nives Gruden) ter Milanu Ježu, dolgoletnemu uredniku spletne strani društva za njegovo dosedanje delo in za njegov prispevek k pripravi in sprejemu društvenega disciplinskega pravilnika ter učiteljicam in vzgojiteljicam podružnične osnovne šole in njihovim varovancem za sodelovanje pri dogodkih društva. Vodje sekcij so podali poročila o delu sekcij in programe dela za tekoče leto.

 

Posebna zahvala gre vsem aktivnim članom društva in nenazadnje računovodkinji Tatjani Žbogar Černilogar, tajnici Slavici Zanin in gospodarju, skrbniku objektov v upravljanju društva, Zlatku Janu.

Poročilo nadzornega odbora je podal njegov predsednik Slavko Kofol.

 

Zbor se je tokrat odvijal na prostem in dejansko prvič pod lipo, kar je pravzaprav svojevrstna simbolika.

Ples in pesem na Petrovem Brdu

Ples in pesem na Petrovem Brdu

V sredo 27. novembra, ko se je dan že prevesil v večer, sta Katja in Stanko raztegnila mehove harmonik ob kateri so zaplesali člani FS »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša. Na povabilo osebja DU Petrovo Brdo so s plesom, petjem in plesnimi igrami razveselili oskrbovance, ki so s folklorniki zapeli in se tudi zavrteli.

 

 DSC 0036

 

 DSC 0037

 

 DSC 0039

 

 DSC 0045

tekst: Valentina Žbogar
foto: Barbara Bizjan