V sliki in besedi

Trebuški folklorniki zaplesali pri fontani

Trebuški folklorniki zaplesali pri fontani

Folklorni večer, ki je potekal v četrtek, 16. julija 2020 v okviru Tminskega poletja v starem mestnem jedru pri fontani je z Buškimi čečami in Rezjanabmi sasiedi sooblikovala tudi Folklorna skupina »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša s spletom Tiunšk Frenčk in plesnimi igrami Špegutanc, Grapc, Štajeriš z robci, Pouštertanc in Ples s klobuki.
Trebuški folklorniki so imeli pripravljen še en splet, a so se zaradi kapljic dežja in temnih oblakov nad Tolminom odločili za Košnjo ob lepšem vremenu.

                                                                                                                             tekst: Valentina Žbogar
                                                                                                                             foto: Silva Seljak

Tine pozdravi publiko in predstavi skupino

Naša muzikanta Katja in Stanko

Cvajšrit

Šoštarska

Posvet muzikantov

Špegutanc - jo bo izbral.....

Muzikanta veselo vlečeta meh

Štajeriš z robci

Pouštrtanc, le katerega bo izbrala....